Målerifirma Göteborg

För professionellt måleri av högsta kvalitet

company-logo

Din lokala målarfirma med personlig service

Om

Gesällbrev

Ruddalens Måleri med bas i Västra Frölunda

Ruddalens Måleri AB startades 2014 av mig, Mikael Plåt. Jag har över 20 års erfarenhet i måleribranschen och innehar gesäll- samt mästarbrev. Jag jobbar ensam på firman och har vid behov ett gott samarbete med andra aktörer.

Jag utgår från Högsbo industriområde och verkar runt Göteborg med omnejd.

Ruddalens Måleri AB:s kundkrets består till större delen av privatkunder, bostadsrättsföreningar och företag.

Färgburkar och spackelburk

Ruddalens Måleri värnar om miljön

Ruddalens Måleri är ett modernt företag. Jag ser till att ha ett miljöriktigt tänkande i alla led när det gäller både färg och målarutrustning. Min policy syftar till att minska miljöpåverkan genom att se över min resursanvändning samt att ständigt se över vilka ytterligare förbättringar jag kan göra.

Ruddalens Måleri tar sitt ansvar gällande hälsa och miljö genom att följa regler, instruktioner och företagets rutiner. Eventuella brister, risker eller hot som kan leda till en försämrad miljö uppmärksammas i tidigt skede. Detta oavsett om det gäller på arbetsplatsen eller mot miljön i stort. Ruddalens Måleri är en liten och personlig firma som värdesätter nära kontakt och god kommunikation.

Logo mästarbrev

Mästarbrevet garanterar förutom stort yrkeskunnande och erfarenhet även pålitlighet som hantverksföretagare. Mästarbrevet är en trygghet för dig som kund och uppdragsgivare.

Logo mästare

Mästarregistret, klicka här

logo mvk

Auktoriserad våtrumsmålare.

logo nöjd-kund-garanti

Ansluten till Måleriföretagen i Sverige.
Med nöjd kund garanti.